Ankara Mali Müşavir gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar. Ankara mali müşavirin çalışmaları, işletmeler tarafından oldukça büyük bir şekilde önem verdikleri çalışmalar olarak ön plana çıkıyor. Çünkü genel olarak bakıldığı zaman mali müşavirler şirketlerin var olan finansal işlemlerinin yürütülmesi konusunda oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır. Çünkü işletme sahiplerinin de bileceği üzere muhasebe konusu çok önemli ve hassas bir konudur. Bu aşamada yapılacak olan en ufak bir hata ile beraber ortaya çıkabilecek olan sorunlar tahmin edilenden çok daha ciddi olabilecektir. Bunların ortaya çıkmasının engellenmesi adına ise Ankara mali müşavirlerin vermekte oldukları hizmetlerden en etkili şekilde yararlanılması gerekmektedir. Özellikle de son zamanlarda muhasebenin işletmeler için önemi çok daha ciddi şekilde artış göstermektedir.

Ankara Mali Müşavir Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Hesapları denetlemek, mali danışmanlık sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmek için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilen Ankara Mali Müşavirin sorumlulukları şunlardır;
 • Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak,
 • Vergi iadelerini hazırlamak,
 • Muhasebe defteri tutmak,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derlemek ve sunmak,
 • Hesap ve iş planlarını analiz etmek,
 • İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,
 • Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
 • Finansal bilgileri gizli tutarak, müşteri güvenini kazanmak.Doğru şekilde tutulacak olan işletme muhasebesi ile beraber var olan işin işletmeye kâr getirip getirmediği ile alakalı net bilgiler elde edilebilmektedir. Böylelikle yapılmakta olan işi büyütmek ya da sonlandırmak adına çok daha somut kanıtların elde edilmesi de sağlanmış olmaktadır. Bu aşamada işletmeye ait olan mali işlemler eğer ki doğru şekilde ölçülemezse yani hatalı ya da eksik şekilde muhasebe yapılırsa, işletmeye dair gerçek durumun anlaşılması ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı da mali müşavirler tarafından yapılmakta olan işlemler çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Genel olarak mali müşavirler kabul görmüş olan muhasebe prensipleri ile alakalı mevzuat hükümleri gereğince bilanço, kâr zarar tablosu ve beyannameler başta olmak üzere diğer belgeleri düzenler ve bu tarzdaki çalışmaları eksiksiz olarak yapılmasını sağlar.

Nasıl Ankara Mali Müşavir Olunur?

Ankara Mali Müşavir olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;
 • Üniversitelerin, İktisat, İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler, Maliye, Bankacılık bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak ya da bahsi geçen bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • İlgili kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • 3 yıl stajyer olarak Mali Müşavirlik yapmak,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavını başarıyla geçmek,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ruhsatını almak.

İşverenlerin Mali Müşavirde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Mali müşavirlik meslek çerçevesini belirleyen ilgili yönetmelikte, meslek profesyonellerinin sahip olması gereken nitelikler; dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık olarak belirtilmiştir. Mali müşavirin sahip olması beklenen diğer nitelikler şunlardır;
 • Matematiksel düşünme yönü gelişmiş olmak,
 • Finansal kararların sonuçlarını öngörebilmek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Planlanan iş teslim tarihlerine uygun çalışma programı belirleyebilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.
Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar. Bununla beraber Ankara mali müşavir muhasebe sistemlerini kurur, geliştirir, muhasebe, mali mevzuat, finans ve işletmecilik gibi konular ile alakalı uygulamalar ile alakalı işleri düzenleyerek bu konular ile ilgili müşavirlik yapar. Her ne kadar günümüzde bu alanda çalışmalar yapmakta olan isimlerin sayısı son derece fazla olsa da işletmelerinin muhasebesi ile alakalı çalışmaları yaptırmak adına araştırmalarını çok iyi şekilde yapmaları gerekmektedir. En ufak bir hatanın bile beraberinde oldukça ciddi sorunları getirebileceği muhasebe alanında mutlaka deneyimli ve güncel gelişmelerden haberdar olan isimler ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Mali Müşavirin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Hesapları denetlemek, mali danışmanlık sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmek için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilen mali müşavirin sorumlulukları şunlardır;
 • Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak,
 • Vergi iadelerini hazırlamak,
 • Muhasebe defteri tutmak,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derlemek ve sunmak,
 • Hesap ve iş planlarını analiz etmek,
 • İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,
 • Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
 • Finansal bilgileri gizli tutarak, müşteri güvenini kazanmak.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali Müşavir olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;
 • Üniversitelerin, İktisat, İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler, Maliye, Bankacılık bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak ya da bahsi geçen bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • İlgili kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • 3 yıl stajyer olarak Mali Müşavirlik yapmak,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavını başarıyla geçmek,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ruhsatını almak.

İşverenlerin Mali Müşavirde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Mali müşavirlik meslek çerçevesini belirleyen ilgili yönetmelikte, meslek profesyonellerinin sahip olması gereken nitelikler; dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık olarak belirtilmiştir. Mali müşavirin sahip olması beklenen diğer nitelikler şunlardır;
 • Matematiksel düşünme yönü gelişmiş olmak,
 • Finansal kararların sonuçlarını öngörebilmek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Planlanan iş teslim tarihlerine uygun çalışma programı belirleyebilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.