Muhasebeciler odası Ankara, mali müşavirlerin örgütlü bir şekilde temsil edilmiş oldukları sivil toplum kuruluşları olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için ayrı odalar kurulmaktadır. Dolayısıyla muhasebeciler sahip oldukları unvanlara göre onlar için en uygun olacağını düşündükleri tarzdaki muhasebe odasına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ankara’da bulunmakta olan muhasebe odası da diğer bölgelerde yer almakta olan muhasebe odalarında olduğu gibi sahip olduğu görevleri en iyi şekilde yerine getirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ederler. Genel olarak muhasebe odası mesleki disiplinin en iyi şekilde devam ettirilmesi ve muhasebenin gelişerek çağa uygun şekilde faaliyetlerine devam etmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

Ankara Muhasebeciler Odası

Genel olarak muhasebeciler odası Ankara bünyesinde yer almakta olan muhasebecilerin menfaatlerinin korunması da yine oda görevleri arasında yer almaktadır. Böylelikle yaşanabilecek olan olumsuzlukların önüne herhangi bir şekilde geçilmesi de sağlanmış olacaktır. Muhasebeciler odasına üye olacak kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, dürüstlüğün ve güvenin sağlanması da yine oda bünyesinde yapılmakta olan çalışmalar içerisinde yer almaktadır. Kurulmuş olan bu oda TÜRMOB tarafından ortaya koyulmuş olan ilkelerin ve kuralların yanı sıra yasalar tarafından onlara tanınmış olan haklar ve görevler çerçevesinde faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmektedir. Onlar için ortaya koyulmuş olan kuralların dışına çıkmaları ise kesinlikle yasak olarak belirlenmiştir.

Diğer odalarda olduğu gibi Ankara muhasebeciler odası  bünyesinde de oda işleyişinin yürütülebilmesi adına çeşitli organlar bulunmaktadır. Bu organlar genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Her bir kurulun kendine özgü kuralları ve işleyiş biçimleri bulunmaktadır. Kurulların var olan görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesi, muhasebeciler odasının bünyesinde yer almakta olan muhasebecilerin haklarını hem kendi aralarında hem de dışarıda mümkün olan en iyi şekilde korumayı hedeflemektedir. Muhasebeciler odası bünyesinde yapılmakta olan çalışmalar ayrıntılı olarak incelendiği zaman da görülebileceği üzere temel hak muhasebecilerin yapmakta oldukları çalışmaların ön plana çıkartılması ve var olan gelişmelerin muhasebeciler arasında çok daha fazla tercih edilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması da sağlanmış olmaktadır.