Ankara Mali Müşavir

Uzun yıllar muhasebenin çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra 2010 yılında Ankara Serbest Muhasebe & Mali Müşavirlik ofisimiz kuruldu.

Ofisimizde Muhasebe, Vergi, S.G.K., İş Kanunu ve odaların işlemleri yapılmaktadır.

Muhasebe Hizmeti

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması

Bordrö Hizmeti

Bordro hazırlama hizmetleri – SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi

RAPORLAMA HİZMETİ

Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması

Hİzmetlerİmİz

Ankara Muhasebe Hizmetleri

SMMM

Ankara Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması, Defter Tutma Hizmetleri ,Şirket kuruluş işlemleri, mükellefiyet kaydı açtırılması vb. hizmetler

SMMM

Ankara Denetim hizmetleri

İç Denetim ve Yapılanma Analizi, KDV Çözümleri ve KDV İadeleri, Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar, İç kontrol sistem incelemeleri

SMM

Bordrö Hizmetleri

Bordro hazırlama hizmetleri, SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi

SMMM

Raporlama Hizmetleri

Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)

Ankara Mali Müşavir

Ankara Mali Müşavir 

Ankara Mali Müşavir, gerçek veya tüzel kişi ve kurumların hesaplarındaki bilgileri düzenler, analiz eder ve aktif, borç ve sermaye hesaplarına giriş yapar. Ankara mali müşavir işi, şirketlerin büyük önem verdiği iş olarak öne çıkıyor. Çünkü genel olarak mali müşavirlerin şirketlerin mevcut mali işlemlerinin yürütülmesinde büyük önemi vardır. Çünkü işletme sahiplerinin bildiği gibi muhasebe çok önemli ve hassas bir konudur. Bu noktada en ufak bir hatadan kaynaklanabilecek sorunlar beklenenden çok daha ciddi olabilir. Bunun olmasını önlemek için Ankara mali müşavirlerinin verdiği hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmak gerekiyor. Özellikle son zamanlarda işletmeler için muhasebenin önemi çarpıcı bir şekilde artmıştır.

Şirketler veya özel müşteriler tarafından hesapları denetlemek, finansal tavsiye sağlamak ve hesap yönetimini sağlamak için istihdam edilen Ankara Mali Müşavirinin sorumlulukları;
Mevcut mevzuata uygun vergi planlaması hizmetleri sunmak,
Vergi beyannamelerinin hazırlanması,
defter bakımı,
Bordro yönetimi, gelir ve gider kontrolü,
Hesap bilgilerini toplayarak ve analiz ederek finansal tutarsızlıkları düzeltmek,
Raporların, bütçelerin, iş planlarının ve mali tabloların hazırlanması ve sunumu,
Hesapları ve iş planlarını analiz etmek,
İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,
Mali kayıtların kanun ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
Finansal Bilgileri Gizli Tutarak Müşteri Güvenini Kazanın İşletme hesaplarını düzgün bir şekilde tutarak, mevcut işletmenin işletmeye kâr getirip getirmediği konusunda net bilgiler elde edilebilir. Bu sayede yapılmakta olan çalışmaların genişletilmesi veya tamamlanması için çok daha somut delillerin elde edilmesi sağlanmaktadır. Bu aşamada şirkete ait finansal işlemler doğru bir şekilde ölçülemiyorsa yani muhasebe yanlış veya eksik yapılıyorsa şirketin gerçek durumunu anlamak ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Bu nedenle mali müşavirlerin gerçekleştirdiği işlemler büyük önem taşımaktadır. Genel olarak mali müşavirler, mali tablolar başta olmak üzere bilanço, gelir tablosu ve diğer belgeleri mevzuatın kabul edilmiş muhasebe ilkelerine ilişkin hükümlerine uygun olarak hazırlar ve bu tür çalışmaların eksiksiz yapılmasını sağlar.

Mali müşavir, gerçek veya tüzel kişi ve kurumların hesaplarına ilişkin bilgileri düzenler, analiz eder ve varlık, yükümlülük ve sermaye girişlerini yapar. Ayrıca Ankara, mali müşavirler için muhasebe sistemleri kurar ve geliştirir, muhasebe, mali mevzuat, finans ve işletme gibi uygulamalarla ilgili çalışmaları düzenler ve bu konularda tavsiyelerde bulunur. Günümüzde bu alanda çalışan kişi sayısı son derece yüksek olmasına rağmen, şirketlerinde muhasebe ile ilgili herhangi bir işin olması için araştırmalarını çok iyi yapmaları gerekmektedir. En ufak bir hatanın ciddi sorunlara yol açabileceği muhasebe alanındaki güncel gelişmelerden haberdar olan deneyimli kişilerle mutlaka iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Mali müşavirliğin mesleki çerçevesini belirleyen ilgili yönetmelikte, profesyonellerin sahip olması gereken nitelikler; dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık, gizlilik, sorumluluk ve bağımsızlık. Mali Müşavirden beklenen diğer nitelikler ise şunlardır;
Matematiksel düşüncede ilerlemek,
Finansal kararların sonuçlarını tahmin etmek,
öz disipline sahip olmak
İşin planlanan teslim tarihlerine göre iş programını belirleyebilecek,
Takım çalışmasına yatkınlık gösterin.

Ankara Mali Müşavir Firmaları Listesi Ostim Güner Müşavirlik Firması Ankara Muhasebeci Firmaları, Mali Müşavir asmmmo Ankara Listesi

Mali müşavir, gerçek veya tüzel kişi ve kurumların hesaplarına ilişkin bilgileri düzenler, analiz eder ve varlık, yükümlülük ve sermaye girişlerini yapar. Ayrıca Ankara mali müşavir için muhasebe sistemleri kurar ve geliştirir, muhasebe, mali mevzuat, finans ve işletme gibi uygulamalarla ilgili çalışmaları düzenler ve bu konularda tavsiyelerde bulunur. Günümüzde bu alanda çalışan kişi sayısı son derece yüksek olmasına rağmen, şirketlerinde muhasebe ile ilgili herhangi bir işin olması için araştırmalarını çok iyi yapmaları gerekmektedir. En ufak bir hatanın ciddi sorunlara yol açabileceği muhasebe alanında deneyimli olmalıdır.

 

 

Ankara Muhasebeci

Ankara Muhasebeci

Ankara Muhasebeci tercihiniz için Güner Mali Müşaviri seçin. İşletmenizin muhasebe ve hesap işleriniz emin ellerdedir. Ankara muhasebeci listesinde güvenilir firmalar bulmak bu günlerde işletmeler için büyük bir problem Olmuştur. Kurumlar tarafından en çok araştırılan şeydir ankara muhasebeci bulmak. Çünkü mali müşavirler, kurumsal muhasebe çalışmaları ile ilgili önemli bir görevi yerine getirmekte ve bu sayede karşılaşacakları olumsuz durumların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Firmaların ilgilendiği konulardan biri de hiç şüphesiz vergi beyannameleri ve gelir gider defterleridir. Ne yazık ki bu konuda en ufak bir hata ile firmaların karşılaşabileceği sorunlar beklenenden çok daha kötü olabiliyor. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemeyen firmalar deneyimli mali müşavirlerle çalışmak isterler.

Ankara muhasebeci görevi, vergi mükellefinden gelir ve gider faturalarını toplamak ve bunları muhasebe yazılımında işlemektir. Ayrıca her ayın sonunda bordro hazırlamak ve müşteriye göndermek. Yine ay sonunda kurumsal banka mutabakatlarını kontrol etmek de diğer sorumlulukları arasında yer alıyor. Mali müşavirlerin görevleri arasında girdikleri kayıtlara bağlı olarak gelir tablosu ve bilanço gibi mali tabloların hazırlanması yer almaktadır. Aynı zamanda bu konuda özellikle istihdam ve SGK’dan çıkış konularında gerekli tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle son gelişmeleri yakından izliyorlar. örnek; Vergiler, fonlar, temerrüt faizi ve cezalarla ilgili anlaşmazlıklar. Bu konuları analiz edecek başarılı mali müşavirler, işletmenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işi eksiksiz yaptıracaktır.

Şu anda Ankara muhasebeci listesi inceleniyor. Bu testlerin de gösterdiği gibi, Ankara’da bu alanda çalışan birçok muhasebecinin var olduğu. Bu kadar çok şirket varken, birçok şirket en iyi sonuçlara nasıl ulaşılacağının tam olarak farkında olmak istiyor. Çünkü mali müşavir seçiminde işletmenin yapacağı en ufak bir hata büyük sorunlara yol açacaktır. Ancak ortaya çıkabilecek sonuçlar ne yazık ki beklenenden daha ciddi olabilir. Bu tür sonuçlarla karşılaşmak istemeyen firmalar mutlaka alanında deneyimli mali müşavirlerle iletişime geçmelidir. Böylelikle finansal açıdan yapılacak iş daha etkili olacaktır.

Ankara muhasebeci alanında çalışan kişi sayısı artmaya devam ediyor. Bu kişiler genellikle ilgili şirketlerin bütçe ve finansal sistemlerini yönetmek denilince akla ilk gelen kişilerdir. Çünkü işletme sahiplerinin bildiği üzere hangi amaçla kurulmuşlardır. Şirket, çalışma süresi boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsa, alanında deneyimli yeminli mali müşavirlerle çalışmalıdır. Ankara Mali müşavir özellikle devralmalar olmak üzere, şirketlere birleşme ve büyüler gibi birçok farklı ticari işlem hakkında bilgi vermelidir. Bu sayede firmalar, yapacakları ticari işlemlerle ilgili karşılaşacakları durumları önceden bilebileceklerdir. Buna göre atılacak adımları hesaplayacaklardır.

Finansal kararlar vermek birçok işletme için zorlu bir süreç olabilir. Özellikle bu alanda mesleki çalışmalar yapmakta sorun yaşayabilecek firmalar artık bu konuda Ankara muhasebeci deneyiminden faydalanmaktadır. Elde edilecek profesyonel incelemelerle birlikte, şirketler finansal açıdan atmaları gereken adımları çok daha iyi hesaplamış olacaklardır. Bazen bir işletmede çeşitli nedenlerle mali usulsüzlükler ortaya çıkabilir. Başarılı bir mali müşavir, şirketlerde ortaya çıkabilecek mali sorunları önceden tespit edebilir. Bunun olmasını önlemek için atılması gereken adımların türünü ana hatlarıyla belirtir. Bu sayede firmalar finansal adımlarını sorunsuz bir şekilde atmaktadır.

 

Sık Sorulan Sorular

Limited (LTD) şirket nasıl kurulur?

Limited şirket kurma yazımızda limited şirket kurmak için kaç kişiye ihtiyaç vardır, limited şirket kurmak faydalı mıdır? Halka açık bir limited şirketin kurulması için gerekli belgeler gibi birçok konuyu detaylandıracağız. Basit ve anlaşılır bir şekilde iş kurmayı öğrenebilir, iş planınızı bu yönde yapabilirsiniz.

İş kuracak işletme türleri ve aralarındaki farklar nelerdir?
Limited şirket kuruluşuna geçmeden önce ticaret şirketi türlerinden bahsetmek gerekir. Ticari şirketler; Şahıslara ve şirketlere ayrılmıştır. Şirket türleri, limited veya anonim şirket şeklinde ikiye ayrılırken, şahıs şirketleri, bireysel olarak anonim şirket türleridir.

ltd sti nasıl kurulur? Merak edenler için işletme türlerini tanımladık;

Halka açık limited şirketler, en az 10.000 TL sermaye ve en az bir ortakla maksimum 50 ortakla kurulabilen şirket türleridir. Vergilendirme,% 22’lik sabit bir vergi dilimi ile ilgilidir.
Anonim şirket kurmak için asgari 50.000 TL sermaye ve en az bir ortak gerekir. Ticari şirketler maksimum 500 hissedara sahip olabilir.
Özel girişim, bireysel olarak kurulan ve kuruluş maliyeti daha düşük olan bir işletme türüdür. Elde edilen gelire göre vergilendirilir.
Özel iş, bir gün kadar kısa bir sürede oluşturulabilir veya kapatılabilir.
Kendi işinizi kurmak istediğinizde, işletme sahibi olmanız gerekir. Her işletmenin kendine has özellikleri vardır. Bir limited şirketin yaratılmasının da kendi avantajları ve dezavantajları vardır.

Konuyu daha iyi anlamanız açısından
şahıs şirketi kurmak
Veya, bir limited şirket kurmanın daha yararlı olup olmadığını öğrenmek için videomuzu izlemenizi öneririz.

Limited Şirket Kurmak için Kaç Kişi Gerekli?
Ltd şti nedir dediğimizde iş yapabileceğiniz anonim şirketlerden biridir. Halka açık bir limited şirket kaç ortak kurulur? Sorunun cevabı en az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişinin oluşturabileceği şirket türüdür. Limited şirket kurmak için en az 10.000 TL nakit sermaye gereklidir. LTD şirketi kurarak, bankacılık ve sigortacılık dışında yasalar çerçevesinde her türlü ticari faaliyette bulunabilirsiniz.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?
Türk Ticaret Kanunu’nun çıkardığı son düzenlemelere göre tek merkezden kurulum mümkün hale geldi. Şirket kurucularının sözleşmelerinin yasallaştırılması uygulaması kaldırılmış ve işlemlerin ticaret sicil müdürlüğünde tek merkezden yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca yeni düzenleme ile halka açık bir limited şirket kurarken banka nezdinde hesap açma ve sermayenin en az% 25’ini bloke etme zorunluluğunun kaldırılmasına ve devreye alınan sermayenin hesaba yatırılmasına karar verilmiştir. Şirket kurulduktan sonra iki yıl içinde şirketin.

Limited (LTD) Şirketlerde Bulunması Zorunlu Olan Organlar Nelerdir?
Genel kurul Halka açık bir limited şirket olarak genel kurul yapılması zorunluluğu vardır. Genel kurul bir karar organıdır. Sözleşme değişikliği kararı, yönetici atanması, fesih, fesih gibi olağanüstü kararlar alabilen yönetim kuruludur. Şirket pay sahipleri bu genel kurullarda şirketin genel, mali ve idari durumunu görüşür ve 3 ayda bir toplanır. Gerekirse ve gerekirse bu toplantıların yapılma süreleri kısaltılır.

Yöneticiler
LTD şirketlerinin şirket yönetiminde bulunan ve limited şirketi temsil eden görevlileri belirlemesi zorunludur. Şirketin yönetim ve temsil yetkisi Genel Kurul tarafından atanan yöneticiye aittir. Müdür, görevini yerine getiremeyecek durumda ise görevden alma veya yönetim kurulu yeni bir yönetici atayabilir. Halka açık limited şirketlerde, yöneticinin yetkilendirilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Limited Şirket Avantajları
Neden sunduğu avantajlarla bir LTD şirketi kurmam gerektiği sorusuna cevap vermek mümkün. Halka açık limited şirketlerin faydaları, yaptığınız işe bağlı olarak sizin lehinize olabilir. Anonim şirketlere kıyasla faydaların daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Kurulumu için 1 ortak ya da tüzel kişinin yeterli olması
Bir yönetim kurulu üyesinin seçilebilmesi
Pay sahiplerinin hisse devirlerinde değer kaybetmemesi
En az 10.000 bin sermaye ile kurulabilmesi
En çok tercih edilen şirket türü olması
Limited şirket kurmak maliyetinin daha düşük olması
Çoklu ortaklık yapısıyla maliyetlerin paylaşılabilmesi
Ortak sayısının zamanla arttırılarak şirketin büyümesinin sağlanması
Sabit orandan vergilendirme yapılması
Şirketin limited olması güveni ve prestiji artırması
Limited Şirket Kurma Şartları
Ticaret unvanı iş konusu ile ilgili olmak durumundadır. Bankacılık ve sigortacılık dışında her türlü faaliyet için LTD şirket kurulabilir. Limited şirket kurmak için gerekli belgeler arasında; müdürlerin imza beyannamesi, kurucuların imza beyannamesi, kuruluş bildirim formu, dilekçe, kuruluş belgeleri, şirket sözleşmesi, oda kayıt beyannamesi sayılabilir.

Limited (LTD) Şirket Aylık Giderleri
Bir limited şirketin (LTD) dezavantajı olarak değerlendirilebilecek bazı noktaları bilmek faydalıdır. Limited şirketler tam bir yapıya sahiptir ve ödemeler ve maliyetler farklılık gösterebilir.

Şirket kurduktan sonraki gider kalemlerinizi aşağıda sizler için sıraladık;

Aylık KDV ödemeleri
Her bir çalışan için sigorta primi ödemeleri
Müdürler için aylık 4B SGK primi
Üç ayda bir stopaj vergisi ödemeleri
Üç ayda bir geçici vergi ödemeleri
Yılda bir kez olmak üzere yıllık kurumlar vergisi
Yılda bir kez, meslek odası üye aidatları
Yılda bir kez, defter tasdik ücretleri
Belediye vergileri
Aylık mali müşavirlik ücretleri. (Çalışan sayısının artmasıyla beraber bu ücret de artar)
Limited Şirket Vergileri
Ne tür bir işe başlarsanız başlayın, vergi yükümlülükleriniz ortaya çıkar. Limited şirketlerde vergilendirme sabit bir oranda yapılır. 2020 yılında% 22’lik sabit oran% 20 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Özel şirketlerde kişinin gelirine göre ödenecek vergi miktarı da artmakta; Ancak, LTD şirketleri bu ödemeleri sabit bir oranda yapmaktadır.

Limited (LTD) şirket kurma maliyeti 2020
Bir limited şirket kurmanın maliyetleri; Ortak sayısı, yönetici sayısı, kira miktarı sektöre ve bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterebilir. Limited şirketin maliyetleri standart bir değer olarak sunulmuştur. Aşağıda bir limited şirket kurmak için gerekli belgeleri / belgeleri de bulabilirsiniz.

Tek ortak
Tek müdür
Sermaye 10.000 TL
Kira 2.000 TL olarak düşünüldüğünde aşağıdaki maliyet tablosu karşımıza çıkar.

Noter maliyetleri
Müdür için imza beyannamesi, 1 adet 35 TL
Kuruluş vekaleti, 1 adet 80 TL
Nüfus cüzdanı örneği (her ortak için 3 adet) 40 TL
Ana sözleşme onayı, 1 adet 150 TL
İmza sirküleri (her müdür için 1 adet) 90 TL
Ticaret defter onayı (50 sayfalık) 150 TL
Şirket kuruluşu sonrası mali müşavir vekaleti 120 TL
Toplam 655 TL

Vergi dairesi masrafları
Kira damga vergisi (kefilli) 2000×12 = 24.000 x1,89 / 1000 = 45,36 TL
Kira damga vergisi (kefilsiz) 2000×12 = 24.000 x11,37 / 1000 = 272,88 TL
Her nüsha için damga vergisi ödenmesi gerekir.

Ticaret Odası
Sicil kaydı, 1000 TL
Faaliyet Belgesi, 10 TL
Toplam: 1010 TL
Mali müşavir
Şirket kuruluş ücreti, 750 TL

Matbaa
Şirket kaşesi, 2 adet: 30 TL
Fatura ve İrsaliye 1 cilt, 50 TL
Toplam: 80

Yukarıdaki ücretlere ek olarak bu listeye dahil etmediğimiz masraflar olabileceği gibi yapılacak işe ve yıllara göre değişen miktarlar da olabilir.

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak için öncelikle anonim şirket nedir, nasıl kurulur ve kuruluş prosedürleri nelerdir gibi sorulara cevap verilmesi gerekir. Bir şirketin tanımıyla başlayalım:

Halka açık limited şirket, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 269’uncu maddesinde sıfatı bulunan, ana sermayesi belirli paylara bölünmüş ve sadece borçlarından sorumlu olan şirkettir. Ticaret siciline tescil yoluyla tüzel kişilik kazanan halka açık bir limited şirketin, en az 50.000 TL sermayeli en az beş gerçek veya tüzel kişiden oluşması zorunludur.

25 Temmuz Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim şirketler ve halka açık şirketler tüzüklerinin kuruluş ve tadilatına ilişkin esaslara ilişkin tebliğ” ve “tüzüğün kurulması ve değiştirilmesine ilişkin esaslara ilişkin basın açıklamasında değişiklik yapan tebliğ”, 2003 ve 25179. Kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tâbi olan şirketler sayılır.

Bakanlıktan kimler izin almalı?
Yukarıda belirtilen açıklamalara göre, bankalar, yatırım bankaları, kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici kredi ve kart hizmeti şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, ‘sigorta, holding şirketleri, döviz kiosk şirketleri, halka açık ticaret şirketleri, yetkili depolama şirketleri, Yetkili tarımsal ürün depoları şirketleri, ihtisaslaşmış ürün değişim şirketleri, sermaye piyasası kanununa tabi halka açık şirketler, serbest bölgelerin kurucu ve işletme şirketleri ile tüzük değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen faaliyet alanları dışında faaliyette bulunan halka açık limited şirketlerin, tüzüklerini oluştururken ve değiştirirken Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almalarına gerek yoktur.

Kuruluş süreci ve işlemleri
Halka açık limited şirketlerin kuruluş aşamasında çözmesi gereken sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

Bir işletme adı seçin.
İmzalamaya yetkili kişilerin işletme adı ve imzalarını notere tasdik ettirmek
Sermayenin on binde 4’ünü Rekabet Kurumu hesabına yatırmak
Şirketin ana sözleşmesini, şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili ticaret siciline bir asıl dahil olmak üzere üç nüsha olarak tescil ettirir ve on beş gün içinde noter tasdikli imza beyannamesini dosyalayabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 300. maddesindeki bilgileri içeren tescil beyannamesini ticaret siciline teslim etmek
Ticaret siciline ilişkin yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre düzenlenecek taahhüt mektubunun ticaret sicil memurluğuna ibrazı
Şirketin kurucuları gerçek kişiler ise, ikametgah belgelerini onaylı kimlik kartı ile ticaret siciline ibraz edin.
İş kurma başvuru formunu vergi ve sosyal kayıt için ticaret sicil dairesine gönderin
Şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kayıt olun
Şirket ve ticaret unvanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edildiğine dair ilanın yayınlanması
Tescil ve ilan edilecek anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekmektedir:

Kurucuların isimleri, adları, adresleri ve yabancı ortaklar varsa uyrukları
Şirketin ticari adı
Şirket merkezi
Şirketin amacı ve hedefi
Şirketin sermayesi, her bir payın itibari değeri, ödeme şekli ve koşulları
Kurucular ve diğerleri için özel avantajlar
Yönetim ve denetim kurullarının seçim şartları, hak ve görevleri
Genel toplantı bildirim formu
Yayın şekli ve reklam koşulları
Şirketin süresi
Ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye payı türleri ve hisse miktarı

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket kurmayı hedefleyenler ya da şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için başlangıç noktası şahıs şirketleri ve bunun türleridir. Şirket türleri hakkında net bir bilgi edinmeden şirket kurma noktasında doğru adımların atılması da oldukça zordur. Bu noktada ”Şahıs şirketi ve türleri nelerdir’?’, ”Şirket kurmak istendiğinde karşılaşılacak maliyetler nelerdir?” gibi soruların cevabını bilmek büyük önem taşır.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketleri; ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Belirli sayıdaki kişilerin ortak ekonomik çıkarlar ile kurdukları ve aldıkları sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği ortaklıklara şahıs şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri tek kişi tarafından ya da az sayıda ortak ile kurulabilen ve genellikle ortaklığın zor devredilebildiği şirket türüdür.

Şahıs şirketlerinde ortaklardan biri kendi ortaklık payını devretmek ya da satmak isterse diğer tüm ortakların buna onay vermeleri gerekir. Onay verilmeyen durumlarda kişi kendi payını satamaz ya da devredemez. Bu şirket türünde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri üç tiptir; adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var mıdır?

Şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilir. Burada öncelikle hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılmalıdır. Eğer şirket türü komandit ise ortaklarından biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Şirket türü adi şirket ise sahibinden bağımsız olamaz. Yani, gerçek bir kişi ile kurulması gerekir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Şahıs şirketinizi kurdunuz, alış ve satışa başladınız ve gelir gideriniz de oluştu. İşletmenizi iyi yönetebilmenin ana kuralı gelir-gider takibini ve alacak-borç takibini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmekten geçiyor. Logo Yazılım’ın web tabanlı ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile ister cep telefonunuzdan isterseniz de bilgisayarınızdan kolay fatura kesin ve gelir-giderinizi takip edin. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı Ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz Dene

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs firmaları bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için vergi dairesi için mükellef niteliği taşırlar. Bu sebeple, kanunda belirlenen aralıklarla beyannameler vererek vergi ödemek durumundadırlar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler;

Damga Vergisi: Damga Vergisi Kanunu’na ekli  1 ve 2 sayılı listede bahsi geçen kâğıtlar üzerinden elde edilen vergiye verilen isimdir. Her beyanname ile karşınıza çıkar, ancak vergi çıkmasa dahi damga vergisi ödenmesi zorunludur.

Stopaj Vergisi: Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler. İşverenler farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu kesintiler;

 • İşverenlerin çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında olacak şekilde kestikleri gelir vergisi,
 • Kira ödemelerinden yapacakları %20 oranında gelir vergisi kesintisi,
 • Avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintilerdir.

Katma Değer Vergisi: Şahıs şirketleri aylık periyotlar üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüdür. KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yapılarak faturada belirtilir. KDV, mal veya hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, %8 ve %18’dir. Bu oranlar mal ya da hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenir.

Geçici Vergi: Şahıs firmalarının ilgili dönemde elde ettikleri kâr – zarar durumları üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilir. Kâr beyan edilmişse ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi’nden indirilir. Geçici vergi, şahıs şirketlerinin mutlaka ödemediği vergi türlerinden biridir.

Gelir vergisi mükellefleri geçici vergiyi %15 oranında ödemekle yükümlüyken kurumlar vergisi mükellefleri %20 oranında geçici vergi öderler.

Gelir Vergisi: Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidirler ve her yıl mart ayına kadar önceki seneye ait mali kâr – zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile öderler. Gelir vergisi artan oranlı dilime göre gerçekleştiğinden %15 ile %35 aralığında farklılık gösterir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şirket kuruluş sürecinde yapılan masraflar göz önünde tutulduğunda şahıs şirketleri maliyeti en uygun şirket türleri arasına girer.

Şahıs şirketi kurarken gereken belgeler ve ortalama maliyetler şöyle sıralanabilir:

 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İş yeri kira sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirket kuruluş servis bedeli 250 TL
 • Noterden muhasebeci vekaleti 148 TL
 • Noterden şahıs imza beyannamesi 100 TL

Toplam maliyet: 550 TL

Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra ticari faaliyete başlamak için tek seferlik giderler ise şu şekildedir:

 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL
 • Kaşe 10 TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi 25-30 TL
 • Yazar kasa: 700-900 TL
 • Meslek odasına kayıt: 450-650 TL (gerekli ise)

Toplam maliyet: 1285-1690 TL

Muhasebeciler Odası Ankara

Muhasebeciler Odası Ankara

Muhasebeciler odası Ankara, mali müşavirlerin örgütlü bir şekilde temsil edilmiş oldukları sivil toplum kuruluşları olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için ayrı odalar kurulmaktadır. Dolayısıyla...

ASMMMO Ankara

ASMMMO Ankara

ASMMMO Ankara bünyesinde sürdürülmekte olan faaliyetler ile beraber serbest muhasebeci mali müşavirlerin yapmakta oldukları çalışmaların çok daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu kişilerin çalışma yaşamları esnasında herhangi bir sorunun ortaya çıkmasının...

Ankara Mali Müşavir Adresleri

Ankara Mali Müşavir Adresleri

Ankara mali müşavir adresleri yalnızca tüzel değil aynı zamanda gerçek kişiler tarafından kurulmakta olan işletmelerin yetkilileri tarafından da önemli. Ve sıklıkla araştırmakta olan konular içerisinde yer alıyor. Kimileri mali müşavirlerin yapmakta oldukları...

İletişim

Bize Ulaşın

Her türlü soru ve önerileriniz için Bizim ile İletişim Kurmaktan Çekinmeyin.

  Güner Mali Müşavirlik

  Ankara mali müşavir firması, Güner Mali Müşavirlik, 2010 yılından beri müşterilerinin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmektedir. 

  İLETİŞİM

  Bize Ulaşın

  Adres : Ostim Osb Mah. 1467. Cd. Yeni Vera Sitesi E Blok No: 1
  06374 Yenimahalle / ANKARA
  Tel : +90 312 386 12 12
  E : info@ankaramalimusavir.com