Ankara Mali Müşavir

Uzun yıllar muhasebenin çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra 2010 yılında Ankara Serbest Muhasebe & Mali Müşavirlik ofisimiz kuruldu.

Ofisimizde Muhasebe, Vergi, S.G.K., İş Kanunu ve odaların işlemleri yapılmaktadır.

Muhasebe Hizmeti

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması

Bordrö Hizmeti

Bordro hazırlama hizmetleri – SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi

RAPORLAMA HİZMETİ

Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması

Hİzmetlerİmİz

Ankara Muhasebe Hizmetleri

SMMM

Ankara Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması, Defter Tutma Hizmetleri ,Şirket kuruluş işlemleri, mükellefiyet kaydı açtırılması vb. hizmetler

SMMM

Ankara Denetim hizmetleri

İç Denetim ve Yapılanma Analizi, KDV Çözümleri ve KDV İadeleri, Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar, İç kontrol sistem incelemeleri

SMM

Bordrö Hizmetleri

Bordro hazırlama hizmetleri, SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi

SMMM

Raporlama Hizmetleri

Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)

Sık Sorulan Sorular

Limited (LTD) şirket nasıl kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur konulu yazımızda;limited şirket kurmak için kaç kişi gerekli, ltd şti kurmak avantajlı mı? limited şirket kurmak için gerekli evraklar gibi pek çok başlığı detaylandıracağız. İşini e-ticarete taşımak ya da sıfırdan yeni bir iş kurmak isteyenlerin karşısına çıkan şirket nasıl kurulur konusunu sade ve anlaşılır şekilde tüm ana hatlarıyla öğrenebilir, iş planınızı bu yönde yapabilirsiniz.

Şirket Kurmak için Ticari Şirket Türleri ve Farkları Nelerdir?
Limited şirket kurmak konusuna geçmeden önce ticari şirket türlerine değinmek gerekir. Ticari şirketler; şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır. Sermaye şirket türleri limited ya da anonim olarak ikiye ayrılırken şahıs şirketleri bireysel olarak kurulan şirket türleridir.

ltd şti nasıl kurulur? diye merak edenler için şirket türlerini ana hatlarıyla açıkladık;

Limited şirket minimum 10.000 TL sermaye ve en az bir ortak ile en fazla 50 ortağa kadar kurulabilen şirket türleridir. Yüzde 22’lik sabit vergi dilimiyle vergilendirme söz konusudur.
Anonim şirket kurmak için minimum 50.000 TL sermaye ve en az bir ortak gerekir. Anonim şirketler en fazla 500 hissedara sahip olabilir.
Şahıs şirketi bireysel olarak kurulan, kuruluş maliyeti daha düşük şirket türüdür. Elde edilen gelire göre vergilendirilir.
Şahıs şirketi bir gün gibi kısa sürede kurulabildiği gibi kapatılabilir.
Kendi işinizi kurmak istediğinizde bir şirket sahibi olmanız gerekir. Her şirketin kendine has özellikleri bulunur. Limited şirket kurmak da kendi içerisinde avantaj ve dezavantajları barındırır.

Konuyu daha iyi anlamanız açısından
şahıs şirketi kurmak
ya da limited şirket kurmak mı daha avantajlı konulu videomuzu izlemenizi öneririz.

Limited Şirket Kurmak için Kaç Kişi Gerekli?
ltd şti nedir dediğimizde ekonomik faaliyetleri gerçekleştirebileceğiniz sermaye şirketlerinden biridir. Limited şirket kaç ortaklı kurulur? sorusunun cevabı ise en az 1 en çok 50 gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilen bir şirket türüdür. Limited şirket kurmak için en az 10.000 TL nakdi sermaye olma şartı aranır. LTD şirket kurmak ile bankacılık ve sigortacılık haricindeki yasalar çerçevesinde belirtilen her türlü ticari faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?
Türk Ticaret Kanunu’nca son yapılan düzenlemelere göre tek merkezden kurulum mümkün hale geldi. Şirket kurucularının sözleşmelerinin noter tarafından onaylanması uygulaması kaldırılarak işlemlerin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tek merkezden gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle Limited şirket kurarken bankadan hesap açma ve sermayenin en az %25’inin bloke edilmesi zorunluluğu kaldırılarak, şirket kurulduktan sonra taahhüt edilen sermaye iki yıl içerisinde şirket hesabına yatırılmasına karar verildi.

Limited (LTD) Şirketlerde Bulunması Zorunlu Olan Organlar Nelerdir?
Genel Kurul
Limited şirket organları olarak bir genel kurulun olma zorunluluğu bulunur. Genel kurul bir karar organıdır. Sözleşme değişimi kararı, müdür atama, görevden alma, ortak çıkarmak gibi olağanüstü gibi kararları alabilen kuruldur. Şirket üzerinde pay sahibi olan kişiler, şirketin genel, mali ve idari durumunu bu genel kurul toplantılarında görüşürler ve 3 ayda bir toplanırlar. Gerekli ve ihtiyaç duyulması halinde bu toplantıların yapılma süreleri kısaltılır.

Yöneticiler
Şirketin yönetiminde bulunan ve Limited şirketi temsil eden yöneticilerin de belirlenmesi LTD şirketlerde zorunlu tutulmaktadır. Şirketin idaresi ve temsil yetkisi, Genel Kurul tarafından göreve getirilen müdüre aittir. Müdürün görevini yerine getirememesi durumunda, ihraç ya da yönetim kurulu, yeni bir müdür ataması gerçekleştirebilir. Limited şirketlerde müdürün yetki süre sınırlaması yoktur.

Limited Şirket Avantajları
Neden LTD şirketi kurmalıyım sorusunu sunduğu bazı avantajlar ile yanıtlamak mümkündür. Limited şirketlerin avantajları, yapacağınız işe göre sizin yararınıza olabilir. Anonim şirketle karşılaştırıldığında artılarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Kurulumu için 1 ortak ya da tüzel kişinin yeterli olması
Bir yönetim kurulu üyesinin seçilebilmesi
Pay sahiplerinin hisse devirlerinde değer kaybetmemesi
En az 10.000 bin sermaye ile kurulabilmesi
En çok tercih edilen şirket türü olması
Limited şirket kurmak maliyetinin daha düşük olması
Çoklu ortaklık yapısıyla maliyetlerin paylaşılabilmesi
Ortak sayısının zamanla arttırılarak şirketin büyümesinin sağlanması
Sabit orandan vergilendirme yapılması
Şirketin limited olması güveni ve prestiji artırması
Limited Şirket Kurma Şartları
Ticaret unvanı iş konusu ile ilgili olmak durumundadır. Bankacılık ve sigortacılık dışında her türlü faaliyet için LTD şirket kurulabilir. Limited şirket kurmak için gerekli belgeler arasında; müdürlerin imza beyannamesi, kurucuların imza beyannamesi, kuruluş bildirim formu, dilekçe, kuruluş belgeleri, şirket sözleşmesi, oda kayıt beyannamesi sayılabilir.

Limited (LTD) Şirket Aylık Giderleri
Limited (LTD) şirket dezavantajları sayılabilecek bazı noktaları da bilmekte fayda vardır. Limited şirketler kapsamlı bir yapıya sahiptir ve ödeme ve masraflar farklılık gösterebilir.

Şirket kurduktan sonraki gider kalemlerinizi aşağıda sizler için sıraladık;

Aylık KDV ödemeleri
Her bir çalışan için sigorta primi ödemeleri
Müdürler için aylık 4B SGK primi
Üç ayda bir stopaj vergisi ödemeleri
Üç ayda bir geçici vergi ödemeleri
Yılda bir kez olmak üzere yıllık kurumlar vergisi
Yılda bir kez, meslek odası üye aidatları
Yılda bir kez, defter tasdik ücretleri
Belediye vergileri
Aylık mali müşavirlik ücretleri. (Çalışan sayısının artmasıyla beraber bu ücret de artar)
Limited Şirket Vergileri
Kurduğunuz şirket türü ne olursa olsun vergi yükümlülükleriniz oluşur. Limited şirketlerde, vergilendirmeler sabit bir oran üzerinden yapılır. %22 sabit oran 2020’de yüzde 20 olarak uygulanmaya başladı. Şahıs firmalarında, kişinin kazancına göre ödemesi gereken vergi miktarı da artar; ancak LTD firmalar sabit bir oran üzerinden bu ödemelerini gerçekleştirirler.

Limited (LTD) şirket kurma maliyeti 2020
Limited şirket kurulum ücretleri; ortak, müdür sayısı, kira tutarı, sektör ve bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterebilir. Limited şirket maliyetleri bir standart değer olarak sunulmuştur. Aşağıda aynı zamanda limited şirket kuruluşu için gerekli evraklar / belgeler bilgisine de ulaşabilirsiniz.

Tek ortak
Tek müdür
Sermaye 10.000 TL
Kira 2.000 TL olarak düşünüldüğünde aşağıdaki maliyet tablosu karşımıza çıkar.

Noter maliyetleri
Müdür için imza beyannamesi, 1 adet 35 TL
Kuruluş vekaleti, 1 adet 80 TL
Nüfus cüzdanı örneği (her ortak için 3 adet) 40 TL
Ana sözleşme onayı, 1 adet 150 TL
İmza sirküleri (her müdür için 1 adet) 90 TL
Ticaret defter onayı (50 sayfalık) 150 TL
Şirket kuruluşu sonrası mali müşavir vekaleti 120 TL
Toplam 655 TL

Vergi dairesi masrafları
Kira damga vergisi (kefilli) 2000×12 = 24.000 x1,89 / 1000 = 45,36 TL
Kira damga vergisi (kefilsiz) 2000×12 = 24.000 x11,37 / 1000 = 272,88 TL
Her nüsha için damga vergisi ödenmesi gerekir.

Ticaret Odası
Sicil kaydı, 1000 TL
Faaliyet Belgesi, 10 TL
Toplam: 1010 TL
Mali müşavir
Şirket kuruluş ücreti, 750 TL

Matbaa
Şirket kaşesi, 2 adet: 30 TL
Fatura ve İrsaliye 1 cilt, 50 TL
Toplam: 80

Yukarıdaki ücretlerin yanı sıra, bu listeye dahil etmediğimiz masraflar bulunduğu gibi yapılacak işe ve yıllara göre değişkenlik gösteren tutarlar bulunabilir.

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak için öncelikle anonim şirket nedir, nasıl kurulur ve kuruluş işlemleri nelerdir gibi soruların yanıt bulması gerekiyor. Öncelikle anonim şirket tanımından başlayalım:

Anonim şirket, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 269 uncu maddesinde bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle (mal varlığı) mesul bulunan şirkettir. Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan anonim şirketin en az beş gerçek ya da tüzel kişi tarafından asgari 50.000 TL sermaye ile kurulması gerekmektedir.

25.07.2003 tarih ve 25179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olan şirketler sayılmıştır.

Kimler bakanlıktan izin almalı?
Mezkûr tebliğlere göre bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ve halka açık şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile yapılmaktadır.

Sayılan faaliyet alanları dışında kalan faaliyetlerle iştigal eden anonim şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmemektedir.

Kuruluş süreci ve işlemler
Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında yerine getirmek zorunda olduğu hususlar şöyle sıralanabilir:

Ticaret unvanı seçmek.
Ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmek
Sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak
Biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket ana sözleşmesini on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek
Türk Ticaret Kanunu’nun 300 üncü maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak
İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması
Anonim şirketlerin tescil ve ilan ettirecekleri anasözleşmelerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

Kurucuların ad ve soyadları, adresleri, yabancı uyruklu ortak varsa uyrukları
Şirketin ticaret unvanı
Şirket merkez adresi
Şirketin amaç ve konusu
Şirketin sermayesi, her payın itibari değeri, ödeme suret ve şartları
Kuruculara ve diğer kimselere sağlanacak özel menfaatler
Yönetim ve denetim kurullarının seçilme şartları ile hak ve görevleri
Genel kurula toplantıya çağrı şekli
İlanların yayımlanma şekli ve şartları
Şirketin süresi
Ortakların taahhüt ettikleri sermaye pay türleri ve pay miktarları

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket kurmayı hedefleyenler ya da şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için başlangıç noktası şahıs şirketleri ve bunun türleridir. Şirket türleri hakkında net bir bilgi edinmeden şirket kurma noktasında doğru adımların atılması da oldukça zordur. Bu noktada ”Şahıs şirketi ve türleri nelerdir’?’, ”Şirket kurmak istendiğinde karşılaşılacak maliyetler nelerdir?” gibi soruların cevabını bilmek büyük önem taşır.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketleri; ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Belirli sayıdaki kişilerin ortak ekonomik çıkarlar ile kurdukları ve aldıkları sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği ortaklıklara şahıs şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri tek kişi tarafından ya da az sayıda ortak ile kurulabilen ve genellikle ortaklığın zor devredilebildiği şirket türüdür.

Şahıs şirketlerinde ortaklardan biri kendi ortaklık payını devretmek ya da satmak isterse diğer tüm ortakların buna onay vermeleri gerekir. Onay verilmeyen durumlarda kişi kendi payını satamaz ya da devredemez. Bu şirket türünde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri üç tiptir; adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var mıdır?

Şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilir. Burada öncelikle hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılmalıdır. Eğer şirket türü komandit ise ortaklarından biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Şirket türü adi şirket ise sahibinden bağımsız olamaz. Yani, gerçek bir kişi ile kurulması gerekir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Şahıs şirketinizi kurdunuz, alış ve satışa başladınız ve gelir gideriniz de oluştu. İşletmenizi iyi yönetebilmenin ana kuralı gelir-gider takibini ve alacak-borç takibini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmekten geçiyor. Logo Yazılım’ın web tabanlı ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile ister cep telefonunuzdan isterseniz de bilgisayarınızdan kolay fatura kesin ve gelir-giderinizi takip edin. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı Ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz Dene

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs firmaları bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için vergi dairesi için mükellef niteliği taşırlar. Bu sebeple, kanunda belirlenen aralıklarla beyannameler vererek vergi ödemek durumundadırlar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler;

Damga Vergisi: Damga Vergisi Kanunu’na ekli  1 ve 2 sayılı listede bahsi geçen kâğıtlar üzerinden elde edilen vergiye verilen isimdir. Her beyanname ile karşınıza çıkar, ancak vergi çıkmasa dahi damga vergisi ödenmesi zorunludur.

Stopaj Vergisi: Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler. İşverenler farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu kesintiler;

 • İşverenlerin çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında olacak şekilde kestikleri gelir vergisi,
 • Kira ödemelerinden yapacakları %20 oranında gelir vergisi kesintisi,
 • Avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintilerdir.

Katma Değer Vergisi: Şahıs şirketleri aylık periyotlar üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüdür. KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yapılarak faturada belirtilir. KDV, mal veya hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, %8 ve %18’dir. Bu oranlar mal ya da hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenir.

Geçici Vergi: Şahıs firmalarının ilgili dönemde elde ettikleri kâr – zarar durumları üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilir. Kâr beyan edilmişse ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi’nden indirilir. Geçici vergi, şahıs şirketlerinin mutlaka ödemediği vergi türlerinden biridir.

Gelir vergisi mükellefleri geçici vergiyi %15 oranında ödemekle yükümlüyken kurumlar vergisi mükellefleri %20 oranında geçici vergi öderler.

Gelir Vergisi: Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidirler ve her yıl mart ayına kadar önceki seneye ait mali kâr – zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile öderler. Gelir vergisi artan oranlı dilime göre gerçekleştiğinden %15 ile %35 aralığında farklılık gösterir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şirket kuruluş sürecinde yapılan masraflar göz önünde tutulduğunda şahıs şirketleri maliyeti en uygun şirket türleri arasına girer.

Şahıs şirketi kurarken gereken belgeler ve ortalama maliyetler şöyle sıralanabilir:

 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İş yeri kira sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirket kuruluş servis bedeli 250 TL
 • Noterden muhasebeci vekaleti 148 TL
 • Noterden şahıs imza beyannamesi 100 TL

Toplam maliyet: 550 TL

Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra ticari faaliyete başlamak için tek seferlik giderler ise şu şekildedir:

 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL
 • Kaşe 10 TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi 25-30 TL
 • Yazar kasa: 700-900 TL
 • Meslek odasına kayıt: 450-650 TL (gerekli ise)

Toplam maliyet: 1285-1690 TL

Muhasebeciler Odası Ankara

Muhasebeciler Odası Ankara

Muhasebeciler odası Ankara, mali müşavirlerin örgütlü bir şekilde temsil edilmiş oldukları sivil toplum kuruluşları olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için ayrı odalar kurulmaktadır. Dolayısıyla...

ASMMMO Ankara

ASMMMO Ankara

ASMMMO Ankara bünyesinde sürdürülmekte olan faaliyetler ile beraber serbest muhasebeci mali müşavirlerin yapmakta oldukları çalışmaların çok daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu kişilerin çalışma yaşamları esnasında herhangi bir sorunun ortaya çıkmasının...

Ankara Mali Müşavir Adresleri

Ankara Mali Müşavir Adresleri

Ankara mali müşavir adresleri yalnızca tüzel değil aynı zamanda gerçek kişiler tarafından kurulmakta olan işletmelerin yetkilileri tarafından da önemli. Ve sıklıkla araştırmakta olan konular içerisinde yer alıyor. Kimileri mali müşavirlerin yapmakta oldukları...

İletişim

Bize Ulaşın

Her türlü soru ve önerileriniz için Bizim ile İletişim Kurmaktan Çekinmeyin.

Güner Mali Müşavirlik

Ankara mali müşavir firması, Güner Mali Müşavirlik, 2010 yılından beri müşterilerinin muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmektedir. 

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Adres : Ostim Osb Mah. 1467. Cd. Yeni Vera Sitesi E Blok No: 1
06374 Yenimahalle / ANKARA
Tel : +90 312 386 12 12
E : info@ankaramalimusavir.com